2007
 
Under 2007 ringmärktes12 593 fåglar av 73 arter, vilket är ett mycket gott märkresultat. Bandspelare med lockband användes för trädpiplärka, järnsparv och sävsparv vilket påverkade märkresultatet positivt. Dessutom var nätinsatsen mycket hög. Bland invasionsarter noterades talgoxe, blåmes, stjärtmes och tretåig hackspett. Hyggligt med sparvugglor märktes också. Ny märkart blev kustsnäppa. Två kattugglor märktes så att antalet märkta av arten är numera 3. Stationen bemannades i huvudsak av samma märkteam från Polen som åren innan nämligen Michal Polakowski med assistent Monika Broniszewska. 

Michal Polakowsi har fortlöpande gjort en mycket grundlig dokumentation av höstens aktivitet

Från fågelstationen hösten 2007
Ringmärkningsnyheter - Short ringing news, in English   Photos
Fältobsar - Short news from the field   Photos

    Fågelstationens dag 2007


             
                   Höstens märkteam Michal Polakowski och Monika Broniszewska från Polen.
   


Märksiffrorna från 2007
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2007
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003] [2004] [2005] [2006]