Fågelstationens dag 2007

   
Fågelstationens dag 2007 genomfördes 23/9 i varmt och tidvis soligt väder. Cirka 500 besökare kom i år. 238 fåglar fångades i näten bl.a. 1 sparvuggla och 1 större hackspett.


Björn Ehrenroth släpper en nymärkt större hackspett.


Dagens sparvuggla beundrades.


Även en liten talgoxe kan vara spännande.


Många tog en titt på Git Lidbergs utställning...


...och även Bill Zetterströms och Mats Strömbergs utställningar hade gott om besökare.


Tipsfrågor besvarades.


Fika och korv fanns vid västra vindskyddet.


Längst ut på udden spanade Håkan Axelsson och Anders Boström.