2000

År 2000 kommer att kommas ihåg av 3 olika orsaker vid Hammarö fågelstation. Två av dessa var mycket negativa och påverkade med stor säkerhet märkresultatet. Under hösten var personalbristen ständigt akut, vilket resulterade i 25 obemannade dagar från slutet av juli. Detta medförde med stor säkerhet att antalet märkta fåglar reducerades med ca 2000 varav ca 1000 kungsfåglar. Dessutom saknades ofta assistenter vid bemannade dagar. Väderleken på senhösten var ofta så regnig och blåsig att ringmärkningen ofta gick på sparlåga. Följden av det myckna regnandet blev att stationen praktiskt taget lades under vatten vid slutet av säsongen. Bilder från vattenläget i slutet av 2000 finns här. Det positiva som hände under hösten kan sammanfattas med orden stjärtmes, stjärtmes och åter stjärtmes. Trots att märkningen inte kunde genomföras med full insats ringmärktes 1688 stjärtmesar under hösten, ett nästan osannolikt årsrekord. Av dessa kontrollerades 15 ex senare på Lista i Norge. 3 finska, 2 estniska och en svensk stjärtmes kontrollerades vid stationen. Preliminärt noterades 8512 ringmärkta fåglar vilket trots allt är en mycket bra siffra. 2200 kungsfåglar och 1016 lövsångare märktes. 320 märkta gärdsmygar är årsrekord. Blåmesen hade en mycket dålig säsong med endast 310 märkta. Ugglor och hackspettar visade sig mycket sparsamt. En kungsfågelsångare ringmärktes i oktober.
   

Ringmärkning 2000 

 

Märksiffror 2000   

 

Återfynd 2000

 

Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]


Dan Mangsbo plockar en av de 1688 stjärtmesarna.