1997

1997 blev ett mycket magert fågelår vid Hammarö fågelstation. Märkresultatet stannade vid 5133 ringmärkta fåglar, ett absolut bottenresultat. Dessutom gjordes endast ett fåtal främmande kontroller och antalet hittills rapporterade återfynd är lågt. Tropikflyttare (speciellt lövsångare) visade allmänt låga märksiffror, medan mesar märktes i nästan normala antal. Den största anledningen till det låga märkresultatet var ändå de fåtaliga kungsfåglarna, en art som vissa år är "ryggraden" i Hammarös ringmärkning. Endast enstaka ugglor och hackspettar ringmärktes. En art som faktiskt märktes i större antal än vanligt var trädkrypare. Inga rariteter fastnade i näten under 1997. Nämnas bör dock de 2 unga gråspettar som ringmärktes samma höstdag. En ny observationsart registrerades när en sillgrissla sträckte förbi på senhösten.

grsp.jpg (62157 bytes)

2 ringmärkta gråspettar tillhörde 1997 års fåtaliga glädjeämnen.