2001

Under 2001 ringmärktes sammanlagt 9 027 fåglar av 67 arter vid Hammarö fågelstation. Bästa märkmånad blev september med 3 371 märkta fåglar och mest märkta fåglar under en dag kunde noteras 5:e oktober då 397 fåglar av 26 arter märktes. Under våren var vattenståndet fortfarande högt. Vårmärkningen kunde då endast ske väster om fyren. Vattnet sjönk till hösten och fångsten kunde återupptas vid Spången. Återigen märktes många gråspettar, 12 st, men också större hackspett uppträdde som invasionsart med 71 märkta. Även detta år invaderade stjärtmesar med 423 märkta. 277 ringmärkta trädkrypare blev årsrekord. Även gärdsmyg märktes med rekordmånga ex, 406 st. Ovanliga arter i näten under 2001 var 2 höksångare och 2 mindre flugsnappare. Följande anmärkningsvärda observationer gjordes: svartnäbbad islom1, storlabb 2, vittrut 1, större piplärka 1, lappmes 1, samt järpe 1, fjällabb 4, bredstjärtad labb 1, tretåig mås 3, berglärka 1, skärpiplärka 1, ringtrast 1 samt enstaka tallbitar.
  
Detaljerad sammanfattning
Märksiffrorna från år 2001
Återfynd från 2001
  
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]


Carola med 2 av årets gråspettar
.