2011
 
Under 2011 fanns tyvärr fanns luckor i beläggningen av märkare. Vädret var också besvärligt med mycket nederbörd. Årets märksumma blev i underkant av 5800 fåglar. 77 sparvugglor märktes, vilket gjorde året till ett av de bästa när det gäller den arten. Närmare 600 talgoxar, 500 blåmesar och 150 talltitor finns i protokollen. Väntat var en låg siffra, ca 500 ex, av kungsfågel. En höksångare märktes i augusti. Vårens stora bedrift stod Michael Fasth för när han 3 juni märkte en 2k hona rödstrupig sångare. Naturligtvis var det ny märkart och det var också ny art för Värmland. Under vintersäsongen pågick endast vinterfågelmatning samt vissa inventeringar.


 
Rödstrupig sångare märkt 3 juni av Micael Fasth.


Den 25 september 2011 genomfördes för Fågelstationens dag.


 

 
 
Under andra halvan av oktober fanns stationära labbar i området runt grisskären. Flera bredstjärtade labbar och kustlabbar observerades vilket drog till sig en del skådare ute vid sydspetsen. 2 rastande skärsnäppor sågs dessutom på västra Grisen.
 
  Beställning av guidning ā 300 kr/grupp kan göras hos Björn Ehrenroth tel. 0565 / 83001.
 
 
Märksiffrorna från 2011
Detaljerad sammanfattning 2011
Återfynd 2011
 
  Årssammanfattningar
  2010 2006 2001
  2009 2005 2000
  2008 2004 1999
  2007 2003 1998
    2002 1997