2010
 
Inga märkare från Polen fanns på plats under 2010 utan bemanningen var spridd på olika märkare. Under augusti var tyvärr ett stort antal dagar obemannade. 7515 fåglar av 70 arter har ändå märkts. Nästan 900 blåmesar och 450 stjärtmesar märktes. Grön och gråsiskor hade goda resultat liksom rödhake med över 700 märkta. Tropikflyttare och kungsfåglar hade däremot låga märksiffror. Bland märkprotokollen finns: 1 lärkfalk, 3 gråspettar, 2 tretåiga hackspettar, 7 mindre hackspettar, 2 varfåglar, 2 gökar, 1 svart rödstjärt, 1 höksångare, 1 gräshoppsångare samt inte minst 1 taigasångare. Under vintersäsongen pågick endast vinterfågelmatning samt vissa inventeringar.


                      
Den 9:e oktober märkte Bimbi Ollberg denna gråspetthanne.


Den 26 september 2010 genomfördes Fågelstationens dag.

 
Märksiffrorna från 2010
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2010
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009]
 

Beställning av guidning ā 300 kr/grupp kan göras hos Björn Ehrenroth tel. 0565 / 83001.