2009
 
Under 2009 ringmärktes 10 186 fåglar av 70 arter, vilket är ett mycket bra märkresultat med tanke på det dåliga vädret under stora delar av häcksäsongen. Lärkfalk 1, kärrsångare 1, blåhake 2, trastsångare 1 och höksångare 3, var ovanliga märkarter. Huvudmärkare under tidiga hösten var Michal Polakowski.


Mindre hackspett märkt vid Hammarö hösten -09.
 


Märksiffrorna från 2009
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2009
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]