2008
 
Under 2008 ringmärktes 7 795 fåglar av 66 arter, vilket är ett bra märkresultat med tanke på den bristfälliga bemanningen i början av hösten. Bland invasionsarter noterades sparvuggla, stjärtmes och kungsfågel. 2 gråspettar, 2 tretåiga hackspettar, 2 taigasångare, 1 kungsfågelsångare och 1 varfågel var ovanliga märkarter. Huvudmärkare under hösten var Jan Rees.


2 märkta blåhakar av Berne Martinsson våren 2008.
 


Märksiffrorna från 2008
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2008
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007]