2006
 
Under 2006 ringmärktes 8 445 fåglar av 73 arter, vilket är ett mycket magert märkresultat. Hade inte bandspelare med lockband använts för trädpiplärka, järnsparv och sävsparv hade märkresultatet kunnat betraktas som katastrofalt. Dessutom var nätinsatsen mycket hög. Ingen enda invasionsart i av normala "nätarter" kunde registreras. Hackspettar, ugglor och mesar lyste med sin frånvaro. Däremot sträckte ovanligt många rovfåglar ut, bl a sparvhök och tornfalk, vilka under 2006 bokfördes noggrant av Håkan Axelsson i samband med en extra sträckinventering. Detta gjorde för att kartlägga sträckriktningar med anledning av den vindkraftspark som ska uppföras sydväst om sydspetsen. En ny märkart, pungmes, fastnade också i näten liksom en taigasångare bland några godbitar som ändå lät sig fångas. En blek tornseglare som höll till vid Spången 25/10 värmde många skådare. Det nya tornet och invigningen av Margot Wallström under Fågelstationens dag var också en höjdare. Slutsammanställningen för året är ännu inte klar. Stationen bemannades i huvudsak av samma märkteam från Polen som åren innan nämligen Michal Polakowski med assistent Monika Broniszewska. 

Michal Polakowsi har fortlöpande gjort en mycket grundlig dokumentation av höstens aktivitet

Från fågelstationen hösten 2006
Ringmärkningsnyheter - Short ringing news, in English   Photos
Fältobsar - Short news from the field   Photos

    Fågelstationens dag 2006


             
                   Höstens märkteam Michal Polakowski och Monika Broniszewska från Polen.
   


Märksiffrorna från 2006
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2006
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003] [2004] [2005]