2005
 
Under 2005 ringmärktes 11 378 fåglar av 76 arter, vilket är ett mycket bra märkresultat. Arter med höga fångstsiffror är sparvuggla-165, sidensvans-100, spillkråka-18, grå flugsnappare-55 samt trädpiplärka-1135, alla med rekordsiffror. Forsärla blev ny märkart och en ny art, pungmes, fastnade för första gången i nät. Den var dock redan märkt - i Frankrike. Stationen bemannades i huvudsak av ett märkteam från Polen bestående av Michal Polakowski med assistent Monika Broniszewska. 

             
                   Höstens märkteam Michal Polakowski och Monika Broniszewska från Polen.
   


Några av höstens märkta fåglar fotade av Michal Polakowski
   


Mindre korsnäbb 
märkt augusti -05

Forsärla blev ny märkart för stationen augusti -05


Stationens 2:a lappsparv märktes 3/9
   

Stationens 4:e märkta kungsfiskare

Ung höksångare märkt 12/9

Årets första pärluggla märkt 17/9
  
blhak05.jpg (32694 byte)
Ung blåhake, 
augusti 05
Glaucidium passerinum2 28VIII.jpg (110417 byte)
En av då många sparvugglorna märkta under hösten
Cuculus canorus05.jpg (39569 byte)
Gök, 2 märkta i 
augusti
grongoling05.jpg (49668 byte)
Gröngöling, 3 märkta i augusti
  
skrattmas05.jpg (50610 byte)
Ung skrattmås märkt 
4 augusti och stationens
femte
spillkraka05.jpg (24085 byte)
18 märkta spillkråkor
tom 19 september är rekord.
tofsmes05.jpg (25844 byte)
Tofsmes, augusti
tornskata05.jpg (36230 byte)
37 märkta törnskator
under augusti är en mycket hög siffra.
  
rosenfink05.jpg (28508 byte)
1 ung rosenfink
märktes i augusti.
entita05.jpg (25323 byte)
Entita är ovanlig
som märkart vid
stationen.
Anthus pratensis2.jpg (33664 byte)
Ängspiplärka
Talltita05.jpg (31247 byte)
Talltita
  
Garrulus glandarius.jpg (37874 byte)
Första nötskrikan 21/9
Garrulus glandarius1.jpg (35664 byte)
Nightjar.jpg (48986 byte)
Nattskärra märkt 22/9
  
Remiz pendulinus2.jpg (34862 byte)
Stationens första pungmes nätfångad
23/9.
Remiz pendulinus.jpg (27282 byte)
...men den var redan
märkt i Frankrike.
Acrocephalus scirpaceus05.jpg (22507 byte)
Sen rörsångare 26/9
Glaucidium passerinum2st.jpg (65947 byte)
2 sparvugglor 26/9
Turdus pilaris05.jpg (42045 byte)
Björktrast 26/9
Hero of Fagelstation Dag.jpg (43370 byte)
Pärluggla 25/9
  
Garrulus glandarius05.jpg (45294 byte)
Nötskrika 27/9
Panurus biarmicus.jpg (30171 byte)
Skäggmes, 3/10
  
Caprimulgus europeus1.jpg (39414 byte)
Nattskärra, märkt 22/9, kontrollerad 3/10
Aegolius funereus3.jpg (47490 byte)
5 pärlugglor märktes natten till 4/10
Aegolius funereus.jpg (41848 byte)
Aegithalos caudatus1.jpg (34732 byte)
Årets första stjärtmesflock 4/10
  
Pyrrhula pyrrhula.jpg (44887 byte)
Domherre, 3/10
Nucifraga caryocatactes1.jpg (54198 byte)
Smalnäbbad nötkråka
Nucifraga caryocatactes3.jpg (52265 byte)
Carduelis flammea cabaret1.jpg (30856 byte)
Gråsiska, cabaret
Carduelis flammea cabaret2.jpg (35185 byte)
Gråsiska, cabaret
Picus canus1.jpg (39009 byte)
Gråspett oktober 2005
Picus canus2.jpg (53963 byte)
  
Accipiter nisus 1K male.jpg (47471 byte)
Sparvhök ung hane
Accipiter nisus 3Kplus male.jpg (55007 byte)
Sparvhök hane 3 k+
Asio otus1.jpg (53454 byte)
Hornuggla, 15/10
  
Panurus biarmicus1.jpg (27485 byte)
Skäggmes, hane
Phylloscopus collybita tristis2.jpg (32520 byte)
Phylloscopus collybita tristis3.jpg (34292 byte) Phylloscopus collybita tristis6.jpg (35939 byte) Bombycilla garrulus1.jpg (55954 byte)
Sidensvans 1k hane
22/10
Phylloscopus collybita tristis, Gransångare
märkt 18/10
Asio flammeus1.jpg (54830 byte)
Jorduggla märkt 18/10
Asio flammeus2.jpg (72626 byte) Carduelis flavirostris1.jpg (47674 byte)
Vinterhämpling 22/10
Carduelis flavirostris4.jpg (40032 byte)
 
Picus canus11.jpg (75013 byte)
Gråspett hane 27/10
Picus canus22.jpg (71981 byte) Phylloscopus collybita tristis1.jpg (34755 byte)
Gransångare tristis
märkt 29!0
Phylloscopus collybita tristis4.jpg (30918 byte)
Bombycilla garrulus.jpg (44652 byte)
Sidensvansar 28/10

Parus major05-1.jpg (38642 byte) Parus major05-2.jpg (49918 byte) Parus major05-3.jpg (32091 byte) Aegolius funereus2.jpg (61599 byte)

2K female Parus major Bird stopped first complet moulting in life – some Primary Covers were changed (bluish) some unmoulted (juvenile kind: more grenish – grey), the same with Primaries and Secondaries – that left very worn and greenish grey. That is very interesting found for ringers (rare exemple). (Michal Polakowski)

Aegolius funereus
Age 2K (second year) – outermost primaries, innermost secondaries moulted (greyish colourd) and other that feathers juvenile kind (brownish).

Glaucidium pesserinum – nr 30, but first bird marked this year which is older then 1st year (age: 2K+). Almost only first year birds are trapped. 

Sparvuggla05.jpg (36068 byte)
Sparvuggla 2K+

Pyrrhula pyrrhula Very late nestling of Pyrrhula pyrrhula. That had to be very late breed during ... late summer or autumn time. Domherre nestling1.jpg (40714 byte) Domherre nestling2.jpg (55428 byte)


En uppfräschning av stationsrummen gjordes av radarparet Gustavsson-Rees.


En ny båt införskaffades.
  

Märksiffrorna från 2005
Detaljerad sammanfattning
Återfynd 2005
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003]  [2004]