2004

9356 fåglar ringmärktes under året. Bland märksiffrorna kan nämnas 1244 stjärtmesar, 1789 kungsfåglar, 188 gransångare, 238 talltitor, 205 domherrar, 65 sidensvansar, 27 sparvugglor, 16 spillkråkor, 10 mindre hackspettar, 6 tretåiga hackspettar, 3 gråspettar, 3 lappmesar, 1 nattskärra, 1 videsparv samt 1 kungsfågelsångare. Polsk personal har bemannat stationen under september och en stor del av oktober.Michal Polakowski med assistenterna Anna Pkowucha och Monika Broniszewska från Polen.


5 av de 27 sparvugglorna märktes samma morgon.


Under vårmärkningen ringmärktes 821 fåglar. Bra märksiffror har det blivit bl a för rödstjärt, lövsångare, bergfink och trädgårdssångare. Bland lite ovanligare märkarter kan nämnas ortolansparv 1, lärkfalk 1 och blåhake 3. Bland observationer i fält märks smalnäbbad simsnäppa 2, roskarl 3, gråhakedopping 2, svarthakedopping 1, gravand 1, kustlabb 2, bergand 1 samt pilgrimsfalk1.

 

40 rödstjärtar är en hög märksiffra för vårmärkning vid Hammarö.
   

3 blåhakar ringmärktes under våren 2004.

 

Detaljerad sammanfattning
Märksiffrorna från 2004
Återfynd från 2004
  
Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002] [2003]