2003

Vårmärkning bedrevs under 2003, med vissa avbrott, 18 dagar perioden 26/4-20/5. Höstmärkningen inleddes 20 juli. På grund av personalbrist var stationen fram till och med 7 september obemannad 16 dagar (32%). Därefter genomfördes märkningsarbetet kontinuerligt fram till 10 november.
   Totalt märktes 7 863 fåglar av 69 arter. Med fullständig höstbemanning hade omkring 9 000 fåglar märkts. Av de märkta fåglarna var 14,9% kungsfåglar och 23,1% mesar. För andra året i rad var grönsiskan största arten i märkprotokollen, nu med 1 230 individer. Inga nya märkarter togs och listan upptar därför 151 arter.
  
Kungsfåglarna ökade åter i antal efter bottenåret 2002. Huvudmassan passerade från slutet av augusti till mitten av oktober, med mediandatum 28/9. Merparten av grönsiskorna drog förbi perioden mitten av september till mitten av oktober. Även för denna art var mediandatum 28/9. För rödhake var fångsten medelmåttig. Gärdsmygen hade tidigare ett toppår 2001 med drygt 400 märkta, men har sedan minskat successivt i fångsten.
   Höstens invasion av sparvuggla var den kraftigaste sedan toppåret 1978. Arten noterades 45 dagar perioden 17/9-10/11, därav nästan dagligen i oktober. Av 69 märkta ugglor togs 19 i september, 49 i oktober och den sista 7 november.
   Ovanliga märkarter, utöver vissa invasionsarter, var: morkulla (2), göktyta (4), näktergal (1), blåhake (2), ringtrast (1), skäggmes (21), varfågel (4), rosenfink (4) och ortolansparv (1).

  
Det mest anmärkningsvärda var naturligtvis den ödesdigra branden som drabbade fågelstationen.

Detaljerad sammanfattning
Märksiffrorna från 2003
Återfynd från 2003

Tidigare årssammanfattningar  [1997]  [1998]  [1999]  [2000]  [2001]  [2002]


En av de 69 sparvugglor som märktes 2003

Under hösten 2003 ringmärktes många sparvugglor. Här kontrollerar Lukasz Meina höstens 66:e ringmärkta sparvuggla.