Vattenläget vid Hammarö fågelstation 25/12 2000
 

Bilderna visar vattenståndet vid fågelstationen 25/12 2000. Den dagen var det faktiskt "lågvatten" eftersom det rådde
svag nordlig vind. Vid hård sydlig vind drivs vatten upp mot norr och höjer vattenytan märkbart.
 


Spången flyter i vattnet, och kan passeras fram till informationsanläggningen.
 


Spången är fäst vid informationsplatsen och trycks ner under vattnet.
 


Här kan ingen guidning ske inom överskådlig tid. Vanliga stövlar räcker inte.
 


Utan sjöstövlar eller båt tar man sig inte till den till hälften i vatten dränkta märkkuren.
 


Mot norr. Lösa spänger flyter omkring i meterdjupt vatten.
 


Nätplatsen väster om Spången
 


Ute vid Fyren går det snart inte att använda den vanliga obsplatsen
på klipporna. Vid hård sydlig vind slår vågorna in i skogen.