Karlstads Ornitologiska Förening

  Från och med 2008 utdelar KOF ett pris, till den som gjort årets mest anmärkningsvärda fågelupptäckt i Värmland. Regionala rapport-kommittén för Värmland utsåg pristagarna tidigare men numera görs detta av KOF:s styrelse efter varje år. Styrelsen värderar årets observationer och tar sedan ett beslut.
Pristagare hittills:
2008 Större turturduva, Sunne - Göran Olsson
2009 Svarthuvad mås, Sunne - Johan Olsson
2010 Svarthalsad trast, Karlskoga - Jan Andersson
2011 Ismås, Hult - Lars, Birgitta och Thomas Lindell
2012 Rosenstare, Perserud, Arvika - Janne Olsson
2013 Svartstr. järnsparv Klaråsen - Jan Håkansson
2014 Kaspisk trut, Örsholmen - Dan Mangsbo
2015 Medelhavsstenskätta, Varpnäs-Anders Boström
2016 Sydnäktergal, Kätterud - Dan Norberg
2017 Dvärgörn, Björken - Åke Bergqvist, Patric        . .       Gullström, Morgan Johansson
2018 Rubinnäktergal, Skoghall - Dan Norberg
2019 Gråhuvad vipa Åsviken - Anders Boström

Vid KOF:s årsmöte 18/2 delades det ut pris för årets upptäckt 2019. Anders Boström tog emot pris av Anders Hanson. Den vitt omtalade och omskrivna gråhuvade vipan i Äsviken motiverade utmärkelsen. Priset var en rund handmålad tavla av Sara Robinson.

Vad händer härnäst?

Sommararbetsdag 5 juli 2020

Söndagen 5 juli blir det en arbetsdag vid fågelstationen inför höstmärkningen. Vi röjer vegetation för att hålla buskarna på en lämplig nivå i ringmärkningsområdet. Arbete kombineras med lite skådning, fika och småprat. Ta gärna med lämpliga redskap för att röja sly och klippa grenar. Tiden 09-14 är ungefärlig och du är välkommen att vara med hela tiden eller en del av tiden - alla insatser uppskattas!
 
Samtliga möten hålls i Halvmånen på Nya badhuset.
 
Viktigt meddelande till dig som ännu inte har mejlat e-postadress till: kof.karlstad@gmail.com. Meddela också aktuell postadress och telefonnummer. Med e-postregister blir det smidigare att få aktuell information och meddelande från Kof. Målsättningen är att så många som möjligt finns med i vårt digitala register. (Personuppgifterna lämnas inte vidare och registret hanteras av få personer i föreningen, enligt GDPR-lagen.)

Hälsningar styrelsen Maria Berglund, Anders Hanson, Ann-Sofie Jonsson, Lars-Åke Karlsson, Magnus Köpman, Karl-Erik Möberg, Peter Wiktelius

Vi samarbetar
med studiefrämjandet


Vädret

 

Kontakt

Meddelande till KOF
Hans Bucht -medlemsregistrerare

  

KOF-sidan uppdaterades den 27(4 2020

Vid medlemsmötet i oktober 2017 tilldelades Ingvar Carlsson sitt bevis av ordförande Karl-Erik Möberg som ständig hedersmedlem efter sin donation till föreningen på 50000 kr. Motiveringen löd: Efter att ha varit medlem i föreningen under många år har Ingvar tilldelat KOF en gåva på 50 000 kr. Eftersom Ingvar dessutom är en uppskattad medlem och skådarkamrat har föreningen som tack enhälligt beslutat att Ingvar för alltid ska vara hedersmedlem i KOF.


IC har varit ytterligare givmild.