Pyralidae - mott Home
Gallerinae - Pyralinae - Phycitinae - Scopariinae - Crambinae - Schoenobiinae - Acentropinae - Odontiinae - Evergestinae - Pyraustinae
Tvåstrimmigt almott  Cryptoblabes bistriga Vithuvat molnmott  Salebriopsis albicilla Ekmolnmott  Elegia similella Svartgrått björkbladmott  Ortholepis betulae
Vs  -  maj-sep Bohuslän  -  maj-aug  VU  Vs  -  maj-jul Vs,  Vr  -  maj-sep
Blåbärsmott  Ortholepis vacciniella Svartbrunt ljungmott  Pyla fusca Rakbandat timjansmott  Pempeliella ornatella Krokbandat timjansmott  Pempeliella dilutella
Vs,  Vr  -  maj-aug Vs,  Vr  -  maj-sep Vs  -  jun-aug    Vs  -  maj-aug   
Guldfransmott  Catastia marginea Stenblocksmott  Catastia kistrandella Blågrått fjällmott  Polopeustis altensis Prydligt molnmott  Khorassania compositella
Vs,  Vr  -   jun-jul  VU  Torne L  -  VU  jun-jul   apr-aug  NT   
Östligt molnmott  Sciota fumella Aspmolnmott  Sciota hostilis Vitpilmott  Sciota adelphella Silverglansmott  Selagia argyrella
Gotland, Utö få ex  -  mar-aug    Vs,  Vr  -  maj-aug Vs  -  jun-aug  Skåne 1800-talet
Kastanjebrunt glansmott  Selagia spadicella Strandärtmott  Pima boisduvaliella Tropikärtmott  Etiella zinckenella Käringtandmott  Oncocera semirubella
Vs,  Vr  -   jul-sep jun-aug  aug-sep  Vs  -  maj-sep 
Björkskogsmott  Laodamia faecella Almmolnmott  Pempelia formosa Jungfrulinmott  Pempelia palumbella Kärnmott  Psorosa nucleolella
Vs,  Vr  -   jun-aug Vs,  Vr  -   maj-aug Vs,  Vr  -   maj-sep Öland (mig)   
Glänsande tallbarkmott  Dioryctria sylvestrella Granbarrmott  Dioryctria schuetzeella Tallknoppmott  Dioryctria simplicella Grankottmott  Dioryctria abietella
Vs,  Vr  -  jun-sep Vs,  Vr  -  jun-aug Vs,  Vr  -  maj-sep Vs,  Vr  -  maj-sep
Gråbrunt ekbladmott  Phycita roborella Stort backmott  Hypochalcia ahenella Benvedsmott  Nephopterix angustella Bergekbladmott  Conobathra tumidana
Vs,  Vr  -  jun-sep Vs,  Vr  -  jun-sep jun-okt  jul-sep  EN   
Skogsekbladmott  Conobathra repandana Snedbandat slånmott  Trachycera suavella Rönnmörkmott  Trachycera advenella Marmorerat slånmott  Trachycera marmorea
Vs,  Vr  -  jun-aug jun-aug    Vs,  Vr  -  jun-aug Vs,  Vr  -  jun-aug
Grått ekbladmott  Acrobasis sodalella Mindre ekbladmott  Acrobasis consociella Skiktdynemott  Apomyelois bistriatella Hedmott  Episcythrastis tetricella
jul-aug  NT    Vs,  Vr  -  jun-sep Vs,  Vr  -   jun-aug  NT Vs,  Vr  -  maj-aug
Rosenmott  Eurhodope rosella Åkerväddmott  Eurhodope cirrigerella Tistelmärgmott  Myelois circumvoluta Krusbärsmott  Zophodia grossulariella
Skåne  -   jul-aug  CR jun-sep  EN    maj-sep Vs,  Vr  -   apr-aug
Granfrömott  Assara terebrella Askbarkmott  Euzophera pinguis Malörtmott  Euzophera cinerosella Björkrörmott  Euzophera fuliginosella
Vs,  Vr  -   maj-aug Vs,  Vr  -   jul-aug  NT maj-aug    jun-aug  NT   
Gråborotmott  Nyctegretis lineana Cinnobermott  Ancylosis cinnamomella Marskmott  Ancylosis oblitella Grobladrotmott  Homoeosoma sinuella
Vs,  Vr  -  jul-sep Vs,  Vr  -  apr-aug Kalmar 1999 -  maj-aug maj-aug   
Molnigt tistelkorgmott   Homoeosoma nebulella Grått korgblomsmott  Homoeosoma nimbella   Vitkantat korgblomsmott  Phycitodes maritima Storpunktsmott  Phycitodes binaevella
Vr  -  jun-sep jun-aug    Vs,  Vr  -  apr-sep Vs,  Vr  -  jul-sep
Vitt blommott  Phycitodes lacteella Vinkelpunkterat korgblomsm.  Phycitodes saxicola Triangelpunkterat korgbl.mott  Phycitodes albatella Humlebomott  Vitula edmandsii 
sep    Vr  -   maj-sep maj-sep maj-jun 
Tallhängemott  Vitula biviella Indiskt mjölmott  Plodia interpunctella Kvarnmott  Ephestia kuehniella  Kråkrismott  Ephestia mistralella
jun-aug    Vs,  Vr  -   jan-dec Vs,  Vr  -   jan-dec Halland - Bohuslän
 
Hömott  Ephestia elutella Kortvingat fruktmott  Cadra cautella Rödgrått gräsrotmott  Anerastia lotella  
Vs,  Vr  -   jun-okt Vs  -   maj-nov Vs,  Vr  -   maj-sep  
Gallerinae - Pyralinae - Phycitinae - Scopariinae - Crambinae - Schoenobiinae - Acentropinae - Odontiinae - Evergestinae - Pyraustinae
Pyralidae - mott Home