Ny skärröjning på norra delen av Skallholmarna

I slutet av februari 2000 röjde medlemmar ur KOF markvegetation från de norra delarna av Skallholmarna. Vass, gräs och mindre buskar togs ner och delvis brändes. Förhoppningen är liksom efter den första röjningen för drygt ett år sedan att få tillbaka de tärn- och måskolonier som tidigare fanns på dessa skär.


Många "röjmetoder" tillämpades.


Efteråt stod den friserade norra Skallholmen inte att känna igen.

De rödmarkerade delarna motsvarar det röjda området av Skallholmarna.