Fågelstationens dag 2012

Fågelstationens dag 2012 genomfördes 23/9.


Roger Jonasson var i sitt esse.


Björn visar en kungsfågel under en filminspelning.


Bill Zetterström visade upp konst.


Korv såldes vid västra vindskyddet.


Man kunde också grilla medhavd korv.


Nina Rees och en samling yngre deltagare.