Fågelstationens dag 2004

   
Fågelstationens dag 2004 genomfördes 26/9. Solen flödade och ca 560 besökare kom. 225 fåglar av 23 arter fångades i näten bl.a. 2 mindre hackspettar och 1 spillkråka. Det nedbrunna tornet ersattes för dagen av 2 partytält där den polska ringmärkningspersonalen märkte.
  


Det mycket vackra vädret gjorde att guidningen utomhus utan tornet gick bra.


Spillkråkan sågs av många besökare.


Michael Polakowski märkte med hjälp av Anna Pkowucha och Monika Broniszewska.


 Git Lidberg hade utställning i naturen.


Roger Jonasson visar upp en hanne grönsiska.