Spången eldhärjad natten mellan 24 och 25/10 2003.
  
När ringmärkare Lukasz Meina kom ut till Spången vid Hammarö fågelstation på morgonen 25/10 stod vegetation och spänger i ljusan låga. Informationsanläggningen var redan nerbrunnen. Polis och brandkår larmades och Lukasz försökte släcka efter bästa förmåga med vatten och trampningar eftersom sommarstugor var hotade. Spängerna är till stor del sönderbrända och ett tiotal nät är förstörda.
  

Lukasz Meina spanar över förödelsen.


Av informationsanläggningen finns bara aska kvar.


Informationsanläggningen under Fågelstationens dag.


Platsen är avspärrad av polis eftersom brandorsaken inte är klarlagd.


Branden spreds till viss del in i "Kapade dungen".


Vassnäten är uppbrunna liksom vassen på platsen.


Lukasz inspekterar eftersläckningen.


På tal om eftersläckning......