Arbetsmöte 1998
 

Söndagen den 5:e juli var det dags för sommarens arbetsmöte ute vid fågelstationen. Huvudsysselsättning utgjordes av att "tukta" växtligheten vid nätplatserna.
bofre.jpg (23318 bytes)

Bo tuktade "Kapade dungen" medan Björn röjde så in i vassen....

be.jpg (29398 bytes)

larsson.jpg (28987 bytes)

Larsson gjorde som vanligt processen kort med gräsrötterna, samtidigt som Leif såg till att vassrännan återigen kan tjänstgöra som ankdamm.

lg.jpg (27293 bytes)