Skärröjning på norra delen av Skallholmarna

Under mellandagarna 1997-98 röjde medlemmar ur KOF sly från de norra delarna av Skallholmarna. Buskar och småträd höggs ned och senare kommer vassen att brännas. Förhoppningen är att få tillbaka de tärn och måskolonier som tidigare fanns på dessa skär.

skallh1.jpg (28728 bytes)

Medlemmar ur KOF i röjartagen  Foto: Anders Hansson, NWT

De rödmarkerade delarna motsvarar det röjda området av Skallholmarna.
Under en paus i röjningsarbetet passerade en kungsörn ut över Skallholmen rakt ovanför arbetslaget. Anders Hansson var naturligtvis som alltid beredd med kameran.

 

kungsorn1.jpg (22270 bytes)